SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: 

Emeklilik Tarihinizi Hesaplatmak için tıklayın
SGK Hizmet Birleştirme İşlemleri hakkında bilgi için tıklayın
SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız için tıklayın
Bağ-kur Hizmet ve Prim Borcu Sorunlarınız için tıklayın
Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Hesabı için tıklayın
Çözemediğiniz Her Türlü SSK ve Bağ-kur Sorunları için 
tıklayın

31 Ocak 2013 Perşembe

Muhtaç Yaşlı ve Özürlü Aylığında Önemli Değişiklikler - 2022 SAYILI KANUN HAKKINDAKİ YENİ YÖNETMELİK NELER GETİRİYOR? - Şevket TEZEL yazdı!

Muhtaç Yaşlı ve Özürlü Aylığında Önemli Değişiklikler Var
 
Bilindiği üzere 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile özürlü ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanıyor.

2022 sayılı Yasa kapsamında alınan 65 yaş ve özürlü aylıklarında uygulama değişikliği getiren yönetmelik 25.01.2013 tarihli RG’de yayımlanmış bulunuyor. 

Peki bu yayımlanan yönetmelik ne getiriyor? 

Sizin için yaptığımız incelememizde göz çarpan önemli değişiklikler şunlar:

Daha önce bu aylıkların iki yıl aralıksız alınmamasıyla kesme uygulaması artık bu aylıkların bir yıl aralıksız olarak çekilmemesi halinde yapılacak.

İkamet değişikliğinde bildirim şart
Yine bu kapsamda aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenler için bir yıl içinde yeni ikametgâhlarındaki Vakfa başvurulmaması aylığın kesilmesine neden olacak.

Muhtaçlık hesaplaması değişti
Halen bu kapsamda aylık bağlanacakların muhtaç olması gerekiyor, aylık 119,61 TL'den az geliri olanlar  da muhtaç kabul ediliyordu. Yönetmelik değişikliğinin ana unsuru ise 2022 sayılı yasa kapsamında aylık alanların hak kazanma esası puanlama formülü ile yapılacak olması. Bu puanlama formülü henüz kesinlik kazanmamış olduğundan kesinlik kazanıncaya kadar Yönetmelik gereği aşağıdaki biçimde gelir, servet ve harcamalar esas alınarak puanlama yapılacak. Buna göre puanlama;

a) Hanenin gelir durumu;

1) Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,

2) Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,

3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen)  rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,

4) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,

5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,

6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,

7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,

8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,

9) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,

10) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,

11) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,

12) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,

13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,

14) Tarımsal destek geliri tutarı,

15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,

16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,

dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenecek.

Söz konusu taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapacak.

Yani 2022 sayılı Yasa kapsamında Yeşil kartlıların aldığı sağlık yardımının GSS kapsamına çevrilmesinin benzeri olarak yine bu kapsamda alınan aylıklara hak kazanma da artık GSS gelir tespitine benzer şekilde tespit edilecek.
   
Şevket Tezel - SÖZCÜ

--
AŞAĞIDAKİ KONU BAŞLIKLARI İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

2022 sayılı Kanun

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? - Yeni !!
 2. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!
 3. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!
 4. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıklarının miktarı nasıl hesaplanmaktadır? - Yeni !!
 5. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığının PTT aracılığıyla konutta ödenmesi için nereye başvuru yapılması gerekir? - Yeni !!
 6. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!
 7. 4 Adımda Muhtaç Vatandaşlarımıza Yaşlılık Aylığı Bağlama Süreci - 65 YAŞ AYLIĞI NASIL BAĞLATILIR?
 8. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Almak İçin Kimler Başvurabilir?
 9. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvuru Rehberi - 16 SORU 16 CEVAP
 10. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?
 11. 65 yaş aylığı alanlar vefat eden eşinden dul aylığı alabilir mi?
 12. 65 yaş aylığına hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde neler olur? - Yeni !!
 13. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!
 14. Kimler hangi şartlarda 65 yaş aylığı bağlatabilir?
 15. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!
 16. Yüzde 70 ve üzeri özürlü olanların 65 yaş aylığı ne kadar artırılır?
 17. İşte 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıkların ödeme günleri - DOĞUM TARİHİNİN SON RAKAMINA DİKKAT! - Yeni !!

65 Yaş Üzeri

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvuru Rehberi - 16 SORU 16 CEVAP

65 yaş aylığı

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? - Yeni !!
 2. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!
 3. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!
 4. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıklarının miktarı nasıl hesaplanmaktadır? - Yeni !!
 5. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığının PTT aracılığıyla konutta ödenmesi için nereye başvuru yapılması gerekir? - Yeni !!
 6. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!
 7. 4 Adımda Muhtaç Vatandaşlarımıza Yaşlılık Aylığı Bağlama Süreci - 65 YAŞ AYLIĞI NASIL BAĞLATILIR?
 8. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Almak İçin Kimler Başvurabilir?
 9. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvuru Rehberi - 16 SORU 16 CEVAP
 10. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?
 11. 65 yaş aylığı alanlar vefat eden eşinden dul aylığı alabilir mi?
 12. 65 yaş aylığına hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde neler olur? - Yeni !!
 13. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!
 14. Kimler hangi şartlarda 65 yaş aylığı bağlatabilir?
 15. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!
 16. Yüzde 70 ve üzeri özürlü olanların 65 yaş aylığı ne kadar artırılır?
 17. İşte 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıkların ödeme günleri - DOĞUM TARİHİNİN SON RAKAMINA DİKKAT! - Yeni !!

65 yaş aylığı alanların dul aylığı

 1. 65 yaş aylığı alanlar vefat eden eşinden dul aylığı alabilir mi?

65 yaş emekliliği

 1. Kimler hangi şartlarda 65 yaş aylığı bağlatabilir?

65 yaşını doldurma

 1. Kimler hangi şartlarda 65 yaş aylığı bağlatabilir?

65 yaşını doldurmuş yaşlılar

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıklarının miktarı nasıl hesaplanmaktadır? - Yeni !!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? - Yeni !!

Aralık

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!

Aylık Bağlama Süreci

 1. 4 Adımda Muhtaç Vatandaşlarımıza Yaşlılık Aylığı Bağlama Süreci - 65 YAŞ AYLIĞI NASIL BAĞLATILIR?

Aylık Başvurusu

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!

Aylık Kesme Nedenleri

 1. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!

Aylık bağlama işlemleri

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!

Aylıkların Artırımı

 1. Yüzde 70 ve üzeri özürlü olanların 65 yaş aylığı ne kadar artırılır?

Bağ-Kur

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Almak İçin Kimler Başvurabilir?

Başvuru Formu

 1. 4 Adımda Muhtaç Vatandaşlarımıza Yaşlılık Aylığı Bağlama Süreci - 65 YAŞ AYLIĞI NASIL BAĞLATILIR?

Başvuru Rehberi

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvuru Rehberi - 16 SORU 16 CEVAP

Bildirim Yükümlülüğü

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

Ceza Kovuşturması

 1. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!

Cumhuriyet Savcılığı

 1. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!

Dikkat Edilecek Hususlar

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!

Emekli Sandığı

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Almak İçin Kimler Başvurabilir?

Emin Olunuz

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!

Eylül

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!

Gerçeğe uygun olmayan belgeler

 1. 65 yaş aylığına hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde neler olur? - Yeni !!
 2. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!

Haziran

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!

Kaymakamlık

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Almak İçin Kimler Başvurabilir?
 2. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Kimler başvurabilir?

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvuru Rehberi - 16 SORU 16 CEVAP

Konutta Ödeme

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığının PTT aracılığıyla konutta ödenmesi için nereye başvuru yapılması gerekir? - Yeni !!

Mart

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!

Muhtaç Yaşlı Aylığı

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvuru Rehberi - 16 SORU 16 CEVAP

Muhtaçlık Belgesi

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? - Yeni !!

Nafaka bağlanmamış olmak

 1. Kimler hangi şartlarda 65 yaş aylığı bağlatabilir?

Nereye ve Nasıl Başvurulur?

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvuru Rehberi - 16 SORU 16 CEVAP
 2. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

PTT

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığının PTT aracılığıyla konutta ödenmesi için nereye başvuru yapılması gerekir? - Yeni !!

PTT şubeler

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığının PTT aracılığıyla konutta ödenmesi için nereye başvuru yapılması gerekir? - Yeni !!
 2. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvuru Rehberi - 16 SORU 16 CEVAP

SSK

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Almak İçin Kimler Başvurabilir?

Talep halinde

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığının PTT aracılığıyla konutta ödenmesi için nereye başvuru yapılması gerekir? - Yeni !!

TÜFE oranı

 1. 65 yaş aylığına hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde neler olur? - Yeni !!

Valilik

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Almak İçin Kimler Başvurabilir?
 2. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? - Yeni !!

Yaşlı Aylığı

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvuru Rehberi - 16 SORU 16 CEVAP

Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? - Yeni !!

Yersiz Ödemelerin Tahsili

 1. 65 yaş aylığına hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde neler olur? - Yeni !!

Yüzde 70 ve üzeri özürlü olanlar

 1. Yüzde 70 ve üzeri özürlü olanların 65 yaş aylığı ne kadar artırılır?

Ziraat Bankası şubeleri

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!

anne

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

aylık alınması

 1. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!

aylık farkları

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!
 2. 65 yaş aylığına hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde neler olur? - Yeni !!

aylık istek dilekçesi

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? - Yeni !!

aylık kesilmesini gerektiren durumlar

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

aylık türü

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!

aylıklar

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

aylıkların miktarı

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıklarının miktarı nasıl hesaplanmaktadır? - Yeni !!

aylıkların ödeme günleri

 1. İşte 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıkların ödeme günleri - DOĞUM TARİHİNİN SON RAKAMINA DİKKAT! - Yeni !!

aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması

 1. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!

baba

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

bakıma muhtaç özürlü aylığı

 1. Yüzde 70 ve üzeri özürlü olanların 65 yaş aylığı ne kadar artırılır?

bağlanan aylıkların ödeme günleri

 1. İşte 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıkların ödeme günleri - DOĞUM TARİHİNİN SON RAKAMINA DİKKAT! - Yeni !!

belgelerin eksiksiz olarak doldurulması

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!

borç

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

defterdarlık

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!
 2. 4 Adımda Muhtaç Vatandaşlarımıza Yaşlılık Aylığı Bağlama Süreci - 65 YAŞ AYLIĞI NASIL BAĞLATILIR?
 3. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

devamlı bir gelire sahip bulunmama

 1. Kimler hangi şartlarda 65 yaş aylığı bağlatabilir?

dilekçe

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığının PTT aracılığıyla konutta ödenmesi için nereye başvuru yapılması gerekir? - Yeni !!

doğru başvuru

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!

doğum tarihinin son rakamı

 1. İşte 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıkların ödeme günleri - DOĞUM TARİHİNİN SON RAKAMINA DİKKAT! - Yeni !!

dul aylığı

 1. 65 yaş aylığı alanlar vefat eden eşinden dul aylığı alabilir mi?

dul aylığı alırken 65 yaş aylığı kesilir mi?

 1. 65 yaş aylığı alanlar vefat eden eşinden dul aylığı alabilir mi?

dönem aylığı ödemeleri

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığının PTT aracılığıyla konutta ödenmesi için nereye başvuru yapılması gerekir? - Yeni !!

düzenleyenler

 1. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!

ek ödeme

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıklarının miktarı nasıl hesaplanmaktadır? - Yeni !!
 2. Yüzde 70 ve üzeri özürlü olanların 65 yaş aylığı ne kadar artırılır?

evde ödeme

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığının PTT aracılığıyla konutta ödenmesi için nereye başvuru yapılması gerekir? - Yeni !!

evrak

 1. 4 Adımda Muhtaç Vatandaşlarımıza Yaşlılık Aylığı Bağlama Süreci - 65 YAŞ AYLIĞI NASIL BAĞLATILIR?

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

feragat

 1. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!

form

 1. 4 Adımda Muhtaç Vatandaşlarımıza Yaşlılık Aylığı Bağlama Süreci - 65 YAŞ AYLIĞI NASIL BAĞLATILIR?

gelir

 1. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!

geliş sırası

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!

geri ödeme

 1. 65 yaş aylığına hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde neler olur? - Yeni !!

gösterge rakamı

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıklarının miktarı nasıl hesaplanmaktadır? - Yeni !!

iade

 1. 65 yaş aylığına hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde neler olur? - Yeni !!

idari soruşturma

 1. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!

ilk ödeme

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!

kayyum

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

kullananlar

 1. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!

ma lmüdürlükleri

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

maaş ödeme tarihleri

 1. İşte 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıkların ödeme günleri - DOĞUM TARİHİNİN SON RAKAMINA DİKKAT! - Yeni !!

mahkemeden alınmış vasilik kararı

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? - Yeni !!

mal müdürlükleri

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!
 2. 4 Adımda Muhtaç Vatandaşlarımıza Yaşlılık Aylığı Bağlama Süreci - 65 YAŞ AYLIĞI NASIL BAĞLATILIR?

maliye teşkilatı

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

memur aylık katsayısı

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıklarının miktarı nasıl hesaplanmaktadır? - Yeni !!

muhtaçlık

 1. 4 Adımda Muhtaç Vatandaşlarımıza Yaşlılık Aylığı Bağlama Süreci - 65 YAŞ AYLIĞI NASIL BAĞLATILIR?
 2. Kimler hangi şartlarda 65 yaş aylığı bağlatabilir?

muhtaçlık aylığı

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvuru Rehberi - 16 SORU 16 CEVAP

muhtaçlık kararı

 1. 4 Adımda Muhtaç Vatandaşlarımıza Yaşlılık Aylığı Bağlama Süreci - 65 YAŞ AYLIĞI NASIL BAĞLATILIR?
 2. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

muhtaçlık sınırından az geliri olanlar

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Almak İçin Kimler Başvurabilir?

muhtaçlığın kalkması

 1. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!

prim ödememek

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Almak İçin Kimler Başvurabilir?

prim ödenmesi

 1. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!

sahte belgeler

 1. 65 yaş aylığına hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde neler olur? - Yeni !!
 2. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!

soru cevap

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? - Yeni !!
 2. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!
 3. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!
 4. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıklarının miktarı nasıl hesaplanmaktadır? - Yeni !!
 5. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığının PTT aracılığıyla konutta ödenmesi için nereye başvuru yapılması gerekir? - Yeni !!
 6. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!
 7. 65 yaş aylığına hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde neler olur? - Yeni !!
 8. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!
 9. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!
 10. İşte 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıkların ödeme günleri - DOĞUM TARİHİNİN SON RAKAMINA DİKKAT! - Yeni !!

sosyal yardım

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!

suç duyurusu

 1. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!

tahakkuk

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

vasi

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? - Yeni !!
 2. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

vatandaşlıktan çıkma

 1. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!

vekilleri

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

veli

 1. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!

yaşlı

 1. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıklarının miktarı nasıl hesaplanmaktadır? - Yeni !!

yaşlı aylığı bağlama işlemleri

 1. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

yaşlı aylığı soru cevap

 1. 4 Adımda Muhtaç Vatandaşlarımıza Yaşlılık Aylığı Bağlama Süreci - 65 YAŞ AYLIĞI NASIL BAĞLATILIR?
 2. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Almak İçin Kimler Başvurabilir?
 3. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı Başvuru Rehberi - 16 SORU 16 CEVAP
 4. 65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?
 5. 65 yaş aylığı alanlar vefat eden eşinden dul aylığı alabilir mi?
 6. Kimler hangi şartlarda 65 yaş aylığı bağlatabilir?
 7. Yüzde 70 ve üzeri özürlü olanların 65 yaş aylığı ne kadar artırılır?

yaşlılık aylığı soru cevap

 1. 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? - Yeni !!
 2. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığımı nasıl ve ne zaman alabilirim? - Yeni !!
 3. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıklarının miktarı nasıl hesaplanmaktadır? - Yeni !!
 4. 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan yaşlılık aylığının PTT aracılığıyla konutta ödenmesi için nereye başvuru yapılması gerekir? - Yeni !!
 5. 2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanların hangi durumları Kuruma bildirim yükümlülüğü vardır? - Yeni !!
 6. 65 yaş aylığına hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde neler olur? - Yeni !!
 7. Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında hangi yasal işlemler yapılır? - Yeni !!
 8. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıkların kesilme nedenleri nelerdir? - Yeni !!
 9. İşte 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıkların ödeme günleri - DOĞUM TARİHİNİN SON RAKAMINA DİKKAT! - Yeni !!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Vekaletle Yeni SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvurularınız Yapılır

Değerli ziyaretçi; SSK ve Bağ-kur Ücretli Emeklilik Hesaplamaları ve Emeklilik Başvuruları için Hizmet veriyoruz. Emeklilik başvurusu ciddi iştir yanlış başvuru yaparak mağdur olmayın. İletişim İçin Yazın: emeklilikuzman@gmail.com

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

SGK EMEKLİLİK DANIŞMANLIĞI
• En Erken Nereden ve Nasıl Emekli Olacağınızın Tespiti • SSK ve Bağ-kur Emeklilik Başvuruları • Emeklilik Hesaplama • Hizmetimiz Ücretlidir.
SSK ve Bağ-kur Sorularınız İçin Yazın: